Over Henk

Image Image

Henk J. van Baalen, geboren op 1 november 1944 te Deventer, publiceert al vele jaren over de geschiedenis en de cultuur van zijn geboortestad en omgeving.

Ruim veertig publicaties verschenen van zijn hand zoals diverse verhalenbundels en fotoboeken over Oud Deventer, publicaties over de geschiedenis van de joodse gemeente, de Deventer schilders, de geschiedenis van de Rabobank en over de bijzondere plekjes in Deventer. Ook met andere auteurs schreef hij een aantal cultuurhistorische werken.

Hij vervult diverse bestuursfuncties bij culturele instellingen; zo is hij onder andere voorzitter van de Historische Vereniging Deventer en hij was commissaris van de N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel. Daarnaast geeft hij historische stadswandelingen en presentaties over de stad en voltrok hij tot 2019 vele jaren huwelijken en partnerschapsregistraties.

In 2006 heeft het bestuur van de Stichting Stadspromotie Deventer besloten Henk. J. van Baalen wegens zijn enthousiaste bijdrage aan de promotie van de Hanzestad Deventer te onderscheiden met de 'Deventer Promotie Prijs 2006'. Door zijn vele publicaties over de stad, het geven van stadswandelingen, zijn inzet voor het behoud en gebruik van het Deventers dialect en zijn bestuurlijke inzet voor het behoud van de historie en monumentale omgeving van Deventer is hij met recht een "waar ambassadeur van de Keizerlijke Vrije en Gastvrije Hanzestad Deventer".

Tevens heeft Henk van Baalen in 2015 uit handen van burgemeester Andries Heidema de Deventer Stadspenning met oorkonde ontvangen.

En tot zijn grote verrassing werd hij in april 2017 Koninklijk onderscheiden: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.